Bogini Twa!

75 tekstów – auto­rem jest Bo­gini Twa!.

Ejszyszki pamiętają.

Własną his­to­rię i przeszłość każde mias­to pamięta.
Za­pisała się w pa­mięci książek tak jak wód odmętach.
Jej świad­kiem są sta­re do­my, uli­ce i drze­wa przydrożne.
I ludzie ej­szys­cy, pol­skości od­da­ni i tak bar­dzo nabożni.
Mias­to polskie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2016, 07:34

Polska przez 123 lata była spłakana.

Pol­ska przez 123 la­ta była spłakana..
123 la­ta w niewo­li ob­cej , w gniotących kajdanach,
Była nasza Mat­ka dro­ga – Pol­ska, we łzach, zapłakana.
Krążyły nad nią trzy kwiożer­cze, dra­pieżne sępy,
Pogrążona była na te długie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2016, 22:53

Niech pamięć o ich waleczności nie blednie

Ge­nerał Kleeberg na od­siecz śpieszył,
Pros­to ku wal­czącej War­sza­wie zmierzał
Przez kraj płonący wojną woj­ska dziel­ne szły.
Przez gęste la­sy, zaora­ne po­la i po­ran­ne mgły.

Je­den z naj­lep­szych naszych generałów,
Ja­ko sym­bol męstwa w ser­cach pozostały,
Wal­czyła Warszawa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 czerwca 2016, 05:10

Wśród różowych chmur...

La­ta mój duch wśród różowych chmur,
A wokół niego –gwiaz­dek złotych sznur.
Spo­wity mgłą po­ran­nych la­zuro­wych snów,
Nie bolą go już os­trza żad­nych słów.
W pro­mieniach słońca roz­poczy­na dzień,
W no­cy – trwa obok niego księżyco­wy cień.
Na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 maja 2016, 20:26

Kocham cię Polsko,

Kocham cię Pol­sko, gdy ze snu się cicho budzisz,
Gdy do pra­cy bieg­niesz, do met­ra al­bo tramwaju.
Twej pra­cowi­tości i za­pału do pra­cy nikt nie ostudzi,
I w kwiet­niu zielo­nym Cię kocham, i w kwietnym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 maja 2016, 05:48

Widzę Twój obraz w kolorach...

Tęsknię za Tobą, Pol­sko, ilek­roć jes­teś daleko.
Z da­la od Ciebie, czas stoi w miej­scu, nie ucieka.
Widzę Twój ob­raz w ko­lorach bieli i czerwieni,
Jak po­wiewają biało-cze­row­ne fla­gi w cieniu.
Pachniesz za­pachem wios­ny i sadów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 maja 2016, 05:50

* * *

Zaw­sze dum­na jes­tem z Orła Białego,
Co godłem jest Pol­ski - na­rodu dumnego.
On swy­mi szpo­ny zaw­sze Oj­czyz­ny broni,
Ra­zem z woj­skiem ją pier­sią własną zasłoni.

Ma złote szpo­ny i złoty zak­rzy­wiony dziób,
Jest godłem z najpiękniejszych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2016, 10:28

W hołdzie Hubalowi i jego oddziałowi, co bił faszystę podczas wojny!

Le­gen­darny ma­jor „Hu­bal”, w mun­durze ofi­cera Rzeczypospolitej,
Nie uchy­bił ho­noro­wi ofi­cera, o Pol­skę wal­czył od jas­ne­go świtu.
Gdy Niemiec pognębił Oj­czyznę, gdy kraj cały w og­niu zapłonął,
On wal­ki nie za­nie­chał, a ze swoim walecznym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 maja 2016, 20:48

Poległym w Katyniu!Oficerom Wojska Polskiego, zabitym przez stalinowskich oprawców!

Gdy ich wieziono hen, na czer­wo­ny wschód,
Nie zna­li jeszcze swe­go ok­rutne­go losu,
Na ich ofi­cer­skich ro­gatyw­kach dum­nie lśnił,
Pol­ski orzełek , to­warz niewo­li bez głosu.

Dud­niły głośno koło sta­linow­skiego pociągu,
Co wiózł ich do nieludzkiego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 maja 2016, 21:15

W deszczu smugach

W deszczu smu­gach skąpa­ne ulice,
Sza­rość nieba jest smut­kiem spowita.
Wiatr bezład­nie rzu­ca gałęźmi i korony
Zim­no sączy się w ser­ce z każdej strony.

Płacze deszczem niebo ołowiane,
Nad mias­to spływa ule­wy wanna.
Łzy deszczu spływają po szybach, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 kwietnia 2016, 19:43

Bogini Twa!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bogini Twa!

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 czerwca 2018, 10:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość nig­dy nie gi­nie, [...]

24 maja 2018, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Miłość nig­dy nie gi­nie, [...]

29 października 2016, 20:17Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st każdego dnia bądź mi 

4 lipca 2016, 17:22Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st w krainie pod­szeptów

3 lipca 2016, 22:43Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st w krainie pod­szeptów

21 czerwca 2016, 12:49Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Wśród różowych chmur...  

17 czerwca 2016, 17:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Polska przez 123 la­ta [...]

17 czerwca 2016, 07:18M44G sko­men­to­wał tek­st Polska przez 123 la­ta [...]

17 czerwca 2016, 01:33Jacob sko­men­to­wał tek­st Polska przez 123 la­ta [...]

16 czerwca 2016, 23:34Badylek sko­men­to­wał tek­st Wśród różowych chmur...